MEMBERS

Individual, Institutional, and Associative members work with CMF Nepal towards the common goal of creating sustainable access to microfinance services for the poor.
 

The following individuals are shareholding members of CMF:

 1. Mr. Ganesh Bahadur Thapa (Former Governor of Central Bank)
 2. Ms. Mina Pant
 3. Mr. Pitambar Prasad Acharya (Deprosc Nepal)
 4. Mr. Mukunda Bahadur Bista 
 5. Dr. Chandra Kala Bhadra 
 6. Ms. Saraswati Shrestha 
 7. Dr. Hari Krishna Upadhyaya
 8. Mr. Shankar Man Shrestha 
 9. Dr. Sumitra Manandhar Gurung
 10. Ms. Rita Koirala (Deprosc Nepal)
 11. Ms. Indira Koirala (Deprosc Nepal)
 12. Mr. Tulasi Prasad Uprety
 13. Ms. Namrata Sharma
 14. Ms. Pampha Rai
 15. Ms. Srijana Rana
 16. Mr. Ram Prasad Poudyal
 17. Ms. Ambika Pradhan
 18. Mr. Bishnu Nepal
 19. Ms. Amrita Acharya Pathak
 20. Ms. Bishnu Prasad Shrestha
 21. Mr. Hari Prasad Ghimire
 22. Mr. Shalik Ram Sharma
 23. Ms. Yagya Ghale
 24. Ms. Sushila Gautam
 25. Ms. Amrita Rai
 26. Mr. Jalan Kumar Sharma
 27. Dr. Rewat Bahadur Karki
 28. Mr. Ram Chandra Joshi
 29. Mr. Kailash Rijal
 30. Mr. Janardan Dev Pant
 31. Mr. Subas K.C.
 32. Mr. Krishna Kumar Pradhan
 33. Mr. Janak Bahadur Adhikari
 34. Mr. Ganesh Singh Bista

 

The following institutions are shareholding members of CMF:

 1. Sana Kisan Bikash Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd.
 2. Microfinance Association Nepal
 3. Nirdhan Utthan Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd.
 4. Nerude Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd.
 5. Naya Nepal Laghubittabitta Bittiya Sanstha Ltd.
 6. Grameen Bikas Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd.
 7. Deprosc  Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd.
 8. Swarojgar Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd
 9. Sahara Nepal Saving and Credit Cooperative Sanstha Ltd
 10. Muktinath Bikas Bank Ltd
 11. Rastriya Sahakari Bank Ltd.
 12. Laxmi Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd
 13. Rastriya Utthan Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd
 14. National Microfinance Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd

 

The following organizations are associative members of CMF:

 • MANUSHI
 • Centre for Self-Help Development
 • Barahi Mahila Bahudeshiya Sahakari Sanstha Ltd.
 • Deep Jyoti Nari Bikas Bachat Tatha Rin Sahakari Sansttha Ltd.
 • Hatemalo Mahila Savings and Credit Cooperative Society Ltd.
 • Janasachetan Bachat Tatha Baudeshiya
 • Kalyan Naari Bikas Bahudeshiya Sahakari Sanstha Ltd.
 • Laxmi Mahila Savings and Credit Cooperative Ltd.
 • Mahila Bachat Tatha Sahakari Sanstha Ltd.
 • Mahila Kalyan Bahudeshiya Sahakari Sanstha Ltd.
 • Mahila Prayash Savings and Credit Cooperative Society Ltd.
 • Women Cooperative Society Ltd.
 • Mahila Samaj Sewa Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd.
 • Nari Pathibhara Bachat Thatha Rin Sahakari Ltd.
 • Nari Srijana Bachat Thata Rin Sahakari Sanstha Ltd.
 • Nari Bahudeshiya Sahakari Sanstha Ltd.
 • Nava Siddhartha Mahila Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd.
 • Nilkantha Mahila Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd.
 • Sahara Mahila Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd.
 • Sanchit Nari Bikas Sahakari Sanstha Ltd.
 • Sayapatri Naari Bikas Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd.
 • Bachhauli Naari Chetana Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd.
 • Budha Mahila Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd.
 • Kerabari Naari Bikas Bachat Tatha RIn Sahakair Sanstha Ltd.
 • Shiva Jyoti Naari Bikas Bahudeshiya Sahakari Sanstha Ltd.
 • Srijana Mahila Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd.
 • VYCCU Savings and Credit Cooperative Ltd.